Uprava mora znati zašto je tu

Grad/Opština: 
Sarajevo
Osoblje ovdje nije uopšte u pitanju... radi se VODEĆIM MOZGOVIMA koje treba podsjetiti zašto su tu gdje jesu... Nisu da štede nego da nalaze načine da se omogući najbolja usluga pacijentima... Uslovi su bitni a mi im plaćamo za te uslove...