Intervju: Zilha Ademaj, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo

Reformom zdravstva u sarajevskom kantonu smanjit će se liste čekanja na specijalističke preglede, ali i na CT, magnetnu rezonansu, angiografiju. 

Video: