Intervju: Dr Rifat Rijad Zaid, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH

Dr Rifat Rijad Zaid, spec. neuropsihijatrije i predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH govorio je za platformu Otkucaji.net o aktuelnom štrajku zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo, reformi zdravstvenog sistema, te egzodusu ljekara i medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine.

Video: