Intervju: dr Rifat Rijad Zaid, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH

Video: